leftback rightback

POPLATKY

Realitná kancelária UNIREAL si účtuje za svoje služby pri zrealizovaní obchodu nasledujúce poplatky, ktoré sú vyjadrené ako maximálne percento zo skutočne zrealizovanej ceny predávanej resp. prenajímanej nehnuteľnosti:

Doleuvedená provízia sa vypláca až po zrealizovaní predaja resp. prenájmu nehnuteľnosti a zahŕňa všetky náklady realitnej kancelárie spojené so sprostredkovaním predaja resp. prenájmu nehnuteľností (inzercia, právny a odborný servis).

V prípade že spoločnosť Uni real s.r.o. je výhradným zástupcom klienta, poskytuje klientovi zľavu z provízie.

Maximálne poplatky sú pri predaji jednotlivých druhov nehnuteľností nasledujúce:

Domy s predajnou cenou
-do 100.000,- € ... 4,9 %
-od 100.000,- € do 150.000,- € ... 3,9 %
-od 150.000,- € ... dohodou

Byty s predajnou cenou
do 100.000,- € ... 4,9 %
od 100.000,- € ... dohodou

Pozemky s predajnou cenou
do 67.000,- € ... 4,9 %
od 67.000,- € ... dohodou

Priemyselné objekty s predajnou cenou
do 100.000,- € ... 3,9 %
od 100.000,- € ... dohodou

Pri prenájme všetkých druhov nehnuteľností je poplatok vo výške jednomesačného nájmu.

Realitná kancelária UNIREAL s.r.o. si účtuje minimálny poplatok vo výške 500,- € pri predaji nehnuteľnosti, alebo 250,- € pri prenájme nehnuteľnosti.

Náklady, ktoré nie sú súčasťou provízie a ktoré si klient hradí sám: znalecké posudky k nehnuteľnosti, súdne, správne, notárske poplatky, služby právneho a odborného charakteru, jazykové preklady zo/do slovenského jazyka.